Gwna Historia
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:271. Error 9: Invalid character

Menu

Sonda

Przed II wojn wiatow w egiestowie istniay dwie szkoy: emkowska w egiestowie wsi oraz polska – w egiestowie Zdroju – Powszechna Szkoa im. w. Teresy powstaa z inicjatywy ks. proboszcza J.Skwiruta. Zostaa zaoona i otwarta 9 padziernika 1935 roku i stanowia wasno Marii Wojdatowej, na ktrej nazwisko poczyniono starania o koncesj. Miesiczne dobrowolne skadki mieszkacw narodowoci polskiej uzupeniay koszty utrzymania szkoy. Izba szkolna miecia si w pensjonacie „Zamek”, ktry by wasnoci p. pukownikowej Marii Wojdat. Pierwszymi nauczycielkami byy: p Wadysawa Rutynowa (pracujca 6 tygodni) oraz p Rozalia Migaczwna.
Na samym pocztku szkoa liczya zaledwie 20 dzieci, ale ju w roku 1938/39 uczyo si w niej 34 dzieci, w tym siedmioro dzieci emkowskich, „na ktre wpyw dzieci polskich wywar dodatnie skutki wzgldem wychowania obywatelsko-pastwowego i pod wzgldem poprawnego wyraania si w j.(ojczystym) polskim.”.
Z ofiarowanych przez tutejszych mieszkacw ksiek zostaa utworzona skromna biblioteka liczca w pierwszym roku ok.50 ksiek. Prenumerowano take „May Pomyczek”, „Pomyczek”, „Pomyk” bardzo chtnie czytane przez dzieci.
W zimowe miesice wacicielka szkoy dawaa niadanie niedoywionym dzieciom, co odnotowaa kronika szkolna.
Polska szkoa w egiestowie Zdroju czynnie wczaa si w obchody rocznic i wit pastwowych. Akademie z okazji 11 listopada, Konstytucji 3 Maja, byy urzdzane w Domu Zdrojowym. Czczono pami zmarego marszaka Pisudskiego, w dzie imienin prezydenta Mocickiego gromadzili si w szkole rodzice, gocie i przedstawiciele wadz by obejrze wystpy swoich dzieci. Uczniowie spotykali si z przyjedajcymi do egiestowa kuracjuszami. W 1938 roku wrd odwiedzajcych dzieci kuracjuszy znajdowa si wiatowej sawy piewak p.Garda. „Po wystpach artystycznych dzieci, gocie zoyli na potrzeby szkoy datek pieniny w wysokoci 124 z” Od 3 wrzenia 1938 roku szkoa miecia si na plebani, a w dnia 10 maja zostaa przeniesiona do wasnego budynku. Do jego powstania przyczynia si nowy waciciel szkoy ks. Proboszcz Skwirut, ktry czyni starania o upastwowienie szkoy, co nastpio w wakacje 1939r.
Po wybuchu II wojny wiatowej (w szkole ju pastwowej) zostaa zatrudniona na etat p T. Pajkwna. Zajcia rozpoczy si dopiero 13 listopada 1939r. Aby utrzyma placwk do szkoy zapisano wszystkie polskie dzieci z Wierchomli, Zubrzyka i Andrzejwki. Liczba uczniw wzrosa do 46. Warunki materialne szkoy podczas wojny byy bardzo cikie. Nie byo opau, wic drewno do szkoy dostarcza ks. Skwirut, w czym wspomagay go dzieci, przywoc na saneczkach drewno dawane przez rodzicw.
Aeby dzieci mogy mie ukoczon szko powszechn, nauczycielka przerabiaa z nimi program szkoy 7 klasowej przez cay okres wojny, a przy kocu roku dzieci zdaway egzamin w szkole w Piwnicznej. W ostatnim roku wojny egzamin si nie odby z powodu surowego zakazu wadz niemieckich.
Nowy rok 1945 przynis wiele zmian rwnie w owiacie. W wakacje tego roku wysiedlono z terenu egiestowa wikszo rodzin emkowskich, wic szkoa emkowska przestaa istnie.
Na potrzeby szkoy polskiej przejto will „Sanitas”.
Warunki lokalowe szkoy w egiestowie po wojnie byy trudne. Ilo uczniw wzrastaa, wic klasy urzdzano w trzech budynkach, bez wody biecej i kanalizacji. Stan ten trwa a do roku 1985, w ktrym oddano do uytku now szko, przestronn i niele wyposaon. Gwnym inicjatorem budowy nowego obiektu szkolnego by dr Wincenty Spiechowicz. Jego starania wspieraa finansowo firma ZWAR z Warszawy, bdca do 1993 roku zakadem opiekuczym szkoy. Dzieci pracownikw ZWAR-u korzystay z budynku szkolnego podczas wypoczynku wakacyjnego.


 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa